Oct 312011
 

Rozwój Marynarki Wojennej RP sprawia dzisiaj wrażenie opierania się na postulacie obecności Polski w morskim komponencie NATO Response Force. Paradoksalnie postulat ten może stanowić bardziej przeszkodę niż pomoc w rozwoju floty. Uczestnictwo w SNMCM-1 i SNMG-1 wydają się być w pełni uzasadnione koniecznością wniesienia wkładu w sojusz obronny jakim jest NATO. Przywodzi jednak na myśl analogie do historii marynarki kanadyjskiej w okresie międzywojennym a wspomnianej już na tym blogu. Wówczas rząd Kanady, będącej członkiem British Commonwealth, wybierał pomiędzy potrzebą państwa określoną jako obrona lokalna i ochrona żeglugi a budową floty mogącej być wsparciem dla Royal Navy. Wygrała opcja druga ale co najciekawsze, to opcja pierwsza okazała się naprawdę wartościowa dla Royal Navy. Czy jest zatem możliwe stworzenie struktury floty bardziej adekwatnej do naszego położenia geostrategicznego a równie przydatnej dla NATO? O ile uczestnictwo w SNMCM-1 nie powinno wzbudzać kontrowersji, to czy istnieje alternatywa dla wysyłania fregat do SNMG-1? Tutaj dotykamy delikatnego punktu na ile jest to nasze zobowiązanie i na ile jest ono negocjowalne. Jeśli jest to zobowiązanie “twarde”, to OHP będą przypuszczalnie tak długo remontowane jak długo koszty remontu będą się mieściły w budżecie MON-u, bo dzięki temu jest spełniony główny postulat. Jeśli natomiast zobowiązanie jest “miękkie”, to otwiera się całkiem sporo opcji wynikających z nowej koncepcji strategicznej sojuszu zatwierdzonej w Lizbonie. Wśród rekomendacji dla Sojuszu znajdujemy między innymi:

Poszerzyć rolę NATO Response Force. NRF powinny być gotowe do wykonywania misji zarówno związanych z Artykułem 5-tym jak i nie związanych z nim…

(…)

Zwiększyć świadomość sytuacyjną na morzu. Nowy poziom świadomości sytuacyjnej jest potrzebny ze względu na zmieniający się poziom ryzyka na peryferiach NATO (…). NATO powinno zharmonizować inwestycje w takie platformy obserwacji obszaru jak UAV , samoloty patrolowe, radary na lądzie, okręty nawodne i podwodne oraz systemy zrobotyzowane.

Te same intencje odnajdujemy w dokumencie CHENS:

Współczesne floty mają dwie podstawowe funkcje z punktu widzenia interesów narodowych:
zapewnić bezpieczeństwo i suwerenność Państwa na morzu
chronić interesy Państwa i wspierać jego politykę zagraniczną

(…)

Siły morskie są dzisiaj i pozostaną w przyszłości kluczowym elementem w połączonych działaniach zapewnienia wiarygodnego odstraszania, obrony i reakcji na kryzys. Siły morskie będą nieustannie korzystały z przewagi jaką daje morze jako strategiczne medium dla zapewnienia bezpieczeństwa, między narodowego porządku prawnego na morzu oraz promowania narodowych wartości i interesów w szerokim świecie.

Skoro Sojusz rozszerza pojęcie obrony to można sobie zadać pytanie, czy w ramach SNMG nie będą w przyszłości uczestniczyły inne okręty niż tylko niszczyciele, fregaty czy okręty zaopatrzeniowe ale może także okręty lepiej zaadaptowane do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku prawnego na morzu? Lub też raczej należałoby oczekiwać stworzenia nowego, osobnego zespołu Standing Maritime Security Group, w którym Polska mogłaby uczestniczyć w sposób bardziej zgodny ze swoimi możliwościami i kompetencjami wynikającymi ze wzmiankowanego położenia geostrategicznego?

Aby to małe filozofowanie miało jakikolwiek znaczenie praktyczne a nie ruszało z posad bryły świata, należałoby skierować uwagę na możliwe działania, niesprzeczne z podjętymi już decyzjami ale zgodne z intencją postanowień z Lisbony. Oznacza to akceptacje remontu OHP i poparcie dla rozwoju niszczycieli min z zastrzeżeniem, że w kwestii Kormorana II rozluźniłbym warunki określone w zaproszeniu Inspektoratu Uzbrojenia. Pozwoli to spełnić podstawowy postulat z początku tego wpisu. Natomiast całą resztę planu 2009-2018 poddałbym głębokiej refleksji na temat, jaka flota jest potrzebna w państwie o położeniu kontynentalnym, leżącym nad morzem zamkniętym, tak aby była realizacją strategii z Lisbony.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.