About

 

Blog jest poświęcony sprawom związanym z koncepcją i użyciem Marynarki Wojennej przez państwo. Szuka odpowiedzi na pytanie, jaki jest powód istnienia floty i jaka powinna być jej struktura i rola. Został założony przez wieloletniego członka United States Naval Institute, nic więc dziwnego, że przyświeca mu motto tej instytucji:

Let Us Dare to Read, Think, Speak, Write.

Słowo ma niezwykłą moc sprawczą. Swobodne, lecz odpowiedzialne wyrażanie opinii może zaowocować w postaci wartościowych koncepcji, praktycznych w użyciu. Ścieranie się opinii ludzi w mundurach, polityków, ludzi świata nauki, gospodarki czy po prostu zainteresowanych, w sposób naturalny zweryfikuje wszelkie pomysły, co powinno im wyjść tylko na lepsze. A więc używajmy potęgi słowa – byle z umiarem.